Informace o projektu

Jsme projekt, který se zaměřuje na problematiku šikany a mezilidských vztahů. Děláme rozhovory se známými osobnostmi. Pořádáme debaty a motivujeme děti překonat strach se svěřit. Snažíme šířit povědomí o tomto problému a vyvolat veřejnou diskusi. Komunikujeme většinou přes Instagram.

O nás

Jsme dva kluci, kteří se rozhodli zrealizovat projekt, který je zaměřen na mezilidské vztahy a na boj proti šikaně zejména ve škole. Na začátku všeho bylo hned několik otázek. Proč učitelé nejdou příkladem žákům? Proč pomlouvají ostatní kolegy nebo žáky se třídou? Proč zavírají oči před problémy?

Založili jsme instagramový účet se záměrem vyvolat veřejnou debatu na dané téma. Zároveň pomoci obětem šikany prostřednictvím Instagramu, poradit jim, jak se zachovat a motivovat je k tomu, aby se nebály o svém problému mluvit především s rodiči, kamarády, učiteli. Během krátké doby se nám ozvaly desítky mladých lidí (dětí, dospívajících) s prosbou o radu, jak mají řešit situaci, když se staly obětí šikany.  Naší velikou výhodou je podle nás peer prvek. Jako vrstevníci máme větší potenciál, aby se nám oběti šikany svěřovaly, neboť je to pro ně snazší, důvěryhodnější a přirozenější. Naší snahou je působit kamarádsky. Díky zpětné vazbě víme, že „pouhá“ slova podpory a pochopení mnohdy úplně stačí.

Nemohli bychom pomáhat v takové míře, kdyby s námi neudělali rozhovor známí čeští herci. Rozhovory natáčíme a přidáváme na náš YouTube kanál Alpateam nebo na stránkách www.alpateam.cz Obrátili jsme se na ně s žádostí o rozhovor na téma šikana a mezilidské vztahy. Mnoho z nich reagovalo velmi kladně a přislíbili spolupráci.  Hned při prvním rozhovoru s Davidem Krausem jsme se utvrdili v tom, že to, co se snažíme dělat, je opravdu na místě. Možnou motivací obětem může být i fakt, že si stejným peklem prošel i jejich televizní hrdina.

Přesvědčili jsme se, že opravdu existuje problém, o kterém se málo mluví. Šikanované děti se bojí komukoliv svěřit. Druhým problémem je, že když už překonají svůj strach a svěří se, škola s tím v mnoha případech nechce mít nic společného, odmítá problém šikany přiznat, snaží se situaci vyhýbat. Nejsmutnější je, že i případy, které skončily sebevraždou, skončily bez potrestání viníků.

Uspořádali jsme veřejnou debatu s názvem „Šikana a mezilidské vztahy“ v Litomyšli, kam přišlo bezmála 200 lidí. Hosty byli herec Radim Fiala, vedoucí krajského centra primární prevence pardubického kraje Jana Klementová a učitelka a výchovná poradkyně na pedagogické škole v Litomyšli Soňa Sodomková. Reportáž z besedy natočila kabelová televize CMSTV Svitavy.  Beseda měla pozitivní ohlas. Vzápětí po ní jsme dostali nabídky na prezentaci na školách v okolí. V pořádání veřejných debat budeme pokračovat. Jsme pozváni na rozhovor do Elegantního Česka s Pavlínou Kvapilovou a uskutečnili rozhovor pro rádia Českého rozhlasu Pardubice.

Do budoucna se těšíme na spolupráci s předním českým odborníkem na šikanu, psychoterapeutem a etopedem Michalem Kolářem, který vytvořil původní speciální teorii, vnitřní diagnostiku a diferencovanou léčbu šikany a spolupracuje s MŠMT ČR na koncepci prevence školního šikanování.  Dále jsme navázali spolupráci se speciální pedagožkou ředitelkou diagnostického ústavu Brno Renatou Ježkovou, autorkou mnoha programů proti šikaně a dalšími psychology.

Doufáme, že navážeme další spolupráci a svými aktivitami přispějeme k tomu, že se před šikanou nebudou zavírat oči.

 

 

 

 

Odkazy na rozhovory

Rozhovor pro regionální televizi

Kontakt

Neváhej a napiš nám na náš Instagram: alpateam_d. Společně najdeme řešení.

 

 

 

 

Opora Alpateamu

Oporou projektu Alpateam je známý český herec Radim Fiala, který se do projektu aktivně zapojuje.